Uit: Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016)

Artikel 1.14 Waterbergingsgebied

Open in Plannenviewer

 

  1. Als ‘Waterbergingsgebied’ wordt aangewezen het gebied waarvan de geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op de kaart Bodem en Water.
  2. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘waterbergingsgebied’ bevat geen bestemmingen en regels die ruimtelijke ontwikkelingen toestaan die in strijd zijn met de waterbergingsfunctie, tenzij de ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden op basis van bestaande uitbreidingsrechten ter plaatse van al aanwezige functies.
  3. De toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘waterbergingsgebied’ bevat een beschrijving van het door de gemeente te voeren beleid ter zake en de wijze waarop met het waterbergingsbelang is omgegaan.