Bronnen

De NNN-wijzer is gebaseerd op de integrale teksten van de in 2016 Herijkte PRS en PRV. Deze zijn met de bijbehorende kaarten te raadplegen via de provinciale Plannenviewer. Er is op perceelsniveau in te zoomen. Door te klikken op het gewenste perceel lichten alle onderdelen van de PRS en PRV op die van toepassing zijn op het betreffende perceel.

Wijk bij Duurstede