Rekenvoorbeeld voor toepassing van de toeslagen

Er verdwijnt door een ruimtelijke ontwikkeling 3,0 ha glanshaverhooiland (klasse 2 in tabel 1, toeslag 0,3) en deze wordt gecompenseerd door de aanleg van droog schraalgrasland (klasse 1 in tabel 1). Het glanshavergrasland is ter plaatste 75 jaar aanwezig geweest. De hersteltijd is dus 75 jaar.

Dit heeft tot gevolg dat de volgende toeslagen op de natuur die verloren gaat van toepassing zijn:
 

toeslag (Tn) per ha per klasse van het natuurbeheertype dat verloren (tabel 2)0,3
toeslag (Tt) per ha voor de hersteltijd (tabel 3)0,75
 

De natuurpunten voor de compensatieopgave bedragen hiermee:
Npopg = A*(1,0+Tt)*(1,0+Tn) = 3,0*(1,0+0,75)*(1,0+0,3) = 3,0*(1,75)*(1,3)= 6,83

De realisatie vindt plaats in een klasse met een hogere waardering (droog schraalgrasland, klasse 1 in tabel 1, toeslag 0,6).

De natuurpunten voor de te realiseren compensatie (Npcomp) bedragen:
Npcomp = Acomp*(1,0+0,6)
 
Npcomp dient groter of gelijk (≥) te zijn aan Npopg. Dit betekent dat Acomp ≥ 6,83/1,6 = 4,27 ha dient te zijn.