Uit: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028

Titel 2.10. Natuurnetwerk Nederland

Artikel 2.10.1. (begripsomschrijvingen)

Artikel 2.10.2. (begrenzing)

Artikel 2.10.3. (wezenlijke kenmerken en waarden)

Artikel 2.10.4. (beschermingsregime)

Artikel 2.10.5. (wijziging van begrenzing)

De begrenzing, bedoeld in artikel 2.10.2, eerste lid, kan bij provinciale verordening worden gewijzigd: